Jogurti tehnoloogia

Tooraine edasine töötlus

 

Toorpiima saabudes ettevõtesse, suunatakse see edasisele töötlusele, mis hõlmab piima separeerimist, puhastamist, standardiseerimist, homogeniseerimist kui pastöriseerimist.

 

1. Piima separeerimine:

Pärast toorpiima vastuvõttu ettevõttesse, piim soojendatakse keskmiselt temperatuurini 50 ºC, ja separeeritakse ning samaaegselt ka puhastatakse. Piima puhastamisel on võimalik eemaldada kõik toorpiima sattunud mustuseosakesed ning osaliselt baktereid ja somaatilisi rakke. Siiski piima puhastamine kunagi ei asenda toorpiima edasist pastöriseerimise vajadust. Piima puhastamise ajal toimub ka piima separeerimine, kus on võimalik eraldada piimast rasvatu piim ehk lõss ja koor.


              

 

Illusteeriv joonis piima puhastamisest ja separeerimisest, mis mõlemad leiavad aset separaatoris (http://www.emt-india.net/...)


 

Joonis separaatorist, kuhu suunatakse piim (ingl k. milk) separeerimisele, ja separaatorist väljub kõrge rasvasisaldusega koor (ingl k. excess cream) ning separeeritud (planeeritud rasvasisaldusega) piim (http://www.geap.com.au/...)


 

2. Standardiseerimine

Edasiselt piima standardiseerimisel on võimalik reguleerida piima koostiskomponentide sisaldusi vastavalt vajadustele. Piima standardioseerimine toimub voolus (vt joonis). Jogurti tehnoloogias lisatakse enne piima homogeniseerimist ka lõssipulbrit, et tõsta piima kuivainesisaldust keskmiselt 11-12%-lt kuni 15%-ni, mis suurendab lõpptoote viskoossust. Piima standardiseerimise kohta on võimalik lugeda veel siit.

Piima standardiseerimine toimub voolus kas lisades koort (ingl k. cream), et saada kõrgema rasvasisaldusega piima, või lõssi (ingl k. skim), et saada madalama rasvasisaldusega piima (htpp://www.geap.com.au/...)


 

3. Homogeniseerimine

Piima homogeniseerimisel toimub piimas sisalduvate rasvakuulikeste pihustamine väikesteks alla 1 µm suurusteks osakesteks. Piima homogeniseerimise eesmärk on vältida piima ja piimatoodete säilitamise ajal rasvakuulikeste pinnale tõusmist. Alla 1 µm suurused osakesed ei suuda pinnale tõusta. Piima homogeniseerimisest on võimalik täiendavalt lugeda siit.

 

Piima rasvakuulikesed toorpiimas (ingl k. raw milk), jahutatud toorpiimas (ingl k. cold raw milk) ja homogeniseeritud piimas (ingl k. homogenized milk) (http://www.emt-india.net/...) 
 Homogeniseerimine toimub homogenisaatoris: homogeniseerimata piim (joonisel "enne") suunatakse seadmesse ning pihustatakse surverõhu abil rasvakuulikesteks (joonisel "pärast")

(http://www.dairy.edu.au/...) 

Illustreeriv pilt piimas leiduvate suurte rasvakuulikeste pihustamisest väikesteks, koor (ingl k. cream) on piimas rasvakuulikestena (http://www.emt-india.net/...)

 

4. Pastöriseerimine

Seejärel suunatakse piim pastöriseerimisele, kus kasutatakse kõrgeid temperatuure, keskmiselt 90-95 ºC 15 sekundi jooksul. Piima pastöriseerimise kohta saab täiendavalt lugeda siit. Piima pastöriseerimine toimub plaataparaadis (vt alltoodud joonist).

 

Piima pastöriseerimise eesmärgiks on:

  • vähendada vegetatiivsete ja termotundlikke bakterite üldarvu miinimumini;
  • hävitada kõik inimese tervisele ohtlikud patogeensed mikroorganismid;
  • luua piimas tingimused fermentatsiooniprotsessi käivitamiseks ja toimumiseks.

 

 

 

Illustreeriv joonis piima kuumtöötlemisest (ingl k. heating) ja jahutamisest (ingl k. cooling) plaataparaadis, kus kuuma veega (ingl k. hot water) kuumutatakse ja külma veega (ingl k. cold water) jahutatakse piima: vabanenud soojus kasutatakse ära piima kuumutamiseks 

(http://www.emt-india.net/process/dairy/MilkProcessing.htm)

 

                                                                                            « Eelmine | Järgmine »